Vigtig information

Vigtig InformationOpdatering 23-02-2021

 


På den baggrund anbefaler vi fortsat at beboerne i den vestlige del af Mern koger vandet eller drikker flaskevand.

(se vandværkets liste over omfattede adresser)

Vejledning til kogeanbefaling.Fortsat kogeanbefaling på udvalgte adresseri den vestlige del af Mern


Vordingborg Kommune har modtaget analysesvar på vandprøverne fra mandag i Mern vandværks forsyningsområde. Der er desværre stadig for høje bakterietal i vandet. Vandkvaliteten i koge-området overholder ikke miljøstyrelsens grænseværdier. Vandkvaliteten er så dårlig at Vordingborg kommune og Styrelsen for patientsikkerhed (embedslægen) vurderer, at vandet kan være sundhedsfarligt.


Madlavning

Det forurenede drikkevand kan bruges til kogning af kartofler, spaghetti og lign. idet mikroorganismerne dræbes af kogningen.
Det forurenede drikkevand må ikke anvendes til skylning af salat eller andre rå grøntsager, som skal spises rå. I stedet kan skylningen foretages med kogt vand eller flaskevand.


Personlig hygiejne

Det forurenede vand vil kunne benyttes til bruse- og karbadning. Forurenet drikkevand må ikke bruges til tandbørstning. Kogt vand kan anvendes. Proteser og lign. kan ofte renses ved at blive lagt i kogt vand.


Opvask

Det forurenede drikkevand er ikke egnet til opvask i hånden, medmindre det har været kogt, idet det forurenede vand kan smitte via hænderne eller via genstande (indirekte kontaktsmitte).


Tøjvask

Det forurenede drikkevand kan anvendes til vask og maskinvask.


Rengøring

Det forurenede vand kan bruges med almindeligt rengøringsmiddel til gulvvask og lign.,

men er ikke egnet til rengøring af køkkenborde, - skabe eller lign., medmindre det har været kogt.


Der er målt et forhøjet antal af coliforme bakterier.

Vandværket intensiverer nu indsatsen med at skylle ledningerne igennem. Der vil blive taget yderligere prøver på torsdag.

Vandværket arbejder på at løse problemet og vil holde forbrugerne orienteret

på vandværkets hjemmeside ”www.mern-vandvaerk.dk” og facebooksiden ”Mern By”.
Der kan forventes nyt i sagen lørdag d. 27/2-2021.


 


Opdatering 20-02-2021


Udvidet zone for kogeanbefaling


Mern vandværk har fået taget yderligere ni vandanalyser, hvoraf de seks viste sig at være rene. Der er tre analyser som viser Coliforme bakterier, hvorfor kogeanbefalingen for en sikkerhedsskyld udvides til at omfatte ejendommene på følgende adresser.


Hele Banevej, Søndervej, Slåenvej, Kvædevej, Solbærvej og Blåbærvej. Ørslevvej fra nr. 260 til nr. 298 og fra nr. 263 til nr. 275. Skolemarksvej 2
Lilliendalsvej fra nr. 15 til nr. 21 og fra nr. 18 til nr. 26A

Hestetoften 2, 3 og 5.


Coliforme bakterier – Information fra laboratoriets hjemmeside

Denne gruppe bakterier er som regel ikke sygdomsfremkaldende i sig selv, men trives de samme steder som de sygdomsfremkaldende bakterier og kaldes derfor indikatorbakterier. Påvisning af coliforme bakterier tages som et tegn på forurening, og ved forekomst skal der foretages yderligere undersøgelser.


Der udtages nye vandanalyser mandag den 22. februar 2021.

Der vil blive informeret igen senest onsdag 24. februar 2021.

Vandværket er forsat i gang med at gennemskylle ledningerne i det berørte område.


Opdatering 18-02-2021


Vordingborg Kommune har modtaget en analyserapport om drikkevandets kvalitet i området omkring ældrecenteret Solhøj i Mern.
Vandkvaliteten overholder ikke miljøstyrelsens grænseværdier.
Vandkvaliteten er så dårlig at Vordingborg kommune og Styrelsen for patientsikkerhed (embedslægen) vurderer, at vandet kan være sundhedsfarligt for svagelige borgere.

På den baggrund har vi besluttet at anbefale beboerne på Solhøj at koge vandet eller drikke flaskevandLink til

Kogeanbefaling