hjem

Anbefalet Link


Mernogomegn.dk

Obs

Ny info under 

MåleraflæsningDanmark får vi vand fra grundvandet, hvilket er unikt. I 1859 blev Københavns første vandværk taget i brug, der betød en massiv forbedring af folkesundheden. Men vand er en knap ressource.
Nyt Fællesregulativ

Klik Her

Mern Vandværk a.m.b.a.

Indbyder hermed til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 29. marts 2022, kl. 19.00

i Mern Forsamlingshus, Kalvehavevej 14.

Dagsorden ifølge vedtægterne.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen


Information fra Mern og Belle vandværk

Klik for at læse..

Vigtig Information


 

Opdatering 22-07-2021


Ugens nyt fra Mern vandværk


Vi har de seneste dage fået flere gode analyseresultater – der er nu ikke længere grund til at fastholde kogeanbefalingen.


Vi ophæver derfor kogeanbefalingen i resten af Mern vandværks forsyningsområde.


Vandværket vil i den kommende tid fortsætte arbejdet med at skylle ledninger og opspore evt. forureningskilder.

Der vil i den kommende tid blive en tæt overvågning af vandkvaliteten – for at sikre os imod genopblomstring af bakterierne.


Med venlig hilsen


Hanne Jørgensen MiljømedarbejderOpdatering 14-07-2021


Ugens nyt fra Mern vandværk


Vi har i dag fået flere prøvesvar – Vandværkets arbejde med sektionsopdeling af ledningsnettet har kun delvist givet de resultater, vi havde ønsket.
Der er tegn til forbedringer på Blåbærvej, Solbærvej, Kvædevej, Slåenvej og Stadionvej.


Vandværket fortsætter med målrettede gennemskylninger.
Vandværket kan producere 500 m3 pr. døgn – deraf benyttes ca. 350 m3 til skylninger. De resterende 150 m3 er til at forsyne forbrugerne.


Der tages nye vandprøver på tirsdag d. 20. april 2021.


Se tidligere udsendt kogevejledning og liste over omfattede adresser.

Der er etableret et tappested ved vandværket på Gl. Præstøvej 36B - her kan forbrugerne fremover hente rent vand. Medbring selv rene flasker/dunke. Tapstedet er blevet godt modtaget af forbrugerne og bliver flittigt brugt.


Der kan forventes nyt i sagen senest onsdag d. 21/4-2021.


Med venlig hilsen


Hanne Jørgensen MiljømedarbejderOpdatering 07-04-2021


Ugens nyt fra Mern vandværk


Vi har i dag fået flere prøvesvar 

Vandværkets store arbejde i påskeugen med at skylle ledninger har desværre ikke givet de resultater, vi havde ønsket.


Vandværket vil nu opdele ledningsnettet i kogeområdet i to sektioner

og derefter fortsætte med gennemskylninger i håb om derved at kunne indkredse problemet på den måde.


Der tages nye vandprøver på tirsdag d. 13. april 2021.


Se tidligere udsendt kogevejledning og liste over omfattede adresser.


Der er etableret et tappested ved vandværket på Gl. Præstøvej 36B - her kan forbrugerne fremover hente rent vand.

Medbring selv rene flasker/dunke. Tapstedet er blevet godt modtaget af forbrugerne og bliver flittigt brugt.


Der kan forventes nyt i sagen senest onsdag d. 14/4-2021.


Med venlig hilsen


Hanne Jørgensen MiljømedarbejderOpdatering 31-03-2021


Ugens nyt fra Mern vandværk


Vi har i dag fået flere prøvesvar – det har desværre ikke været muligt at ophæve kogeanbefalingen nogen steder i byen denne gang.


Det går dog stadig fremad med vandkvaliteten i Mern 

Vandværket vil derfor fortsætte med gennemskylninger, der tages nye vandprøver på tirsdag d. 6. april 2021.


Se tidligere udsendt kogevejledning og liste over omfattede adresser.


Der er etableret et tappested ved vandværket på Gl. Præstøvej 36B - her kan

forbrugerne fremover hente rent vand.

Medbring selv rene flasker/dunke.

Tapstedet er blevet godt modtaget af forbrugerne og bliver flittigt brugt.


Vandværket vil løbende holde forbrugerne orienteret på vandværkets hjemmeside.

Der vil fremover kun blive delt infobreve ud, hvis der er væsentlige nyheder.


Der kan forventes nyt i sagen senest onsdag d. 7/4-2021.


Med venlig hilsen


Hanne Jørgensen Miljømedarbejder
Opdatering 26-03-2021


Nu er der gode nyheder for endnu flere af forbrugerne.


Lidt flere forbrugere kan nu trygt holde op med at koge vandet. Vi har i dag fået flere prøvesvar, og vi har derfor igen justeret på nedenstående adresseliste.

Det går støt fremad med vandkvaliteten i Mern - vandværkets gennemskylninger af ledningsnettet giver stadig gode resultater. Vandværket vil derfor fortsætte med gennemskylninger og justere antallet af skyllesteder, der tages nye vandprøver på tirsdag d. 30. marts 2021.


Der er dog fortsat for højt antal coliforme bakterier (jordbakterier) på en del prøvesteder. Vandkvaliteten i koge-området overholder fortsat ikke miljøstyrelsens grænseværdier. Vordingborg kommune og Styrelsen for patientsikkerhed (embedslægen) vurderer fortsat at vandet kan være sundhedsfarligt.

På den baggrund anbefaler vi fortsat at beboerne på de udpegede adresser i Mern koger vandet eller drikker flaskevand.


Se tidligere udsendt kogevejledning og nedenstående liste over omfattede adresser.


Der er etableret et tappested ved vandværket på Gl. Præstøvej 36B - her kan forbrugerne fremover hente rent vand. Medbring selv rene flasker/dunke. Tapstedet er blevet godt modtaget af forbrugerne og bliver flittigt brugt.


Vandværket vil løbende holde forbrugerne orienteret på vandværkets hjemmeside.

Der vil fremover kun blive delt infobreve ud, hvis der er væsentlige nyheder.


Der kan forventes nyt i sagen senest onsdag d. 31/3-2021.Med venlig hilsen

Hanne Jørgensen Miljømedarbejder

Vordingborg KommuneKogeanbefaling – Mern vandværk


(disse adresser skal fortsat koge vandet)


Kvædevej


Blåbærvej


Hestetoften 2, 3 og 5.

Slåenvej

Solbærvej

Stadionvej 3, 5, 7, 9 og 4, 6


Søndervej (alle undtagen nr 1, 3 og 5)

Ørslevvej fra nr. 260 til nr. 270 og fra nr. 263.

 


Ophævelse af kogeanbefaling – Mern vandværk

(disse adresser behøver ikke længere koge vandet)


Banevej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43A, 43, 45, 47, 49, 51 og 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30


Gl. Engvej 1, 2, 4

Gl. Præstøvej 1, 3A, 3B

Kalvehavevej 7, 101th, 101tv, 10A, 10B, 12, 14, 16, 18 og 3B, 9, 11, 13, 15, 17


Kærmindevej 2, 4A, 4B, 4C, 6 og 1, 3, 5, 7, 111th, 111tv

Lilliendalsvej 15, 17, 19, 21 og fra nr. 18, 20, 22, 26A

Skolemarksvej 2 og 12, 14, 16, 18, 22 og 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23


Søndervej 1, 3 og 5

Vandtårnsvej 1, 3, 5, 7 og 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16


Ørslevvej nr. 272, 274-76, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298 og 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277.

Opdatering 19-03-2021

Fortsat kogeanbefaling på udvalgte adresser i Mern


Nu er der gode nyheder for nogle af forbrugerne.

Nogle forbrugere kannu trygt holde op med at koge vandet – se nedenstående adresseliste.

Sagsbehandler


Hanne Jørgensen 55 36 24 89 hsj@vordingborg.dk

marts 2021

Byg Land og Miljø - Team Vand


De nyeste prøver giver os god grund til optimisme - vandværkets gennemskylninger
af ledningsnettet giver nu gode resultater. Vandværket vil derfor fortsætte med gennemskylninger og øge antallet af skyllesteder, Der tages nye vandprøver på onsdag d. 24. marts 2021.


Der er dog fortsat for højt antal coliforme bakterier (jordbakterier) på en del prøvesteder. Vandkvaliteten i koge-området overholder fortsat ikke miljøstyrelsens grænseværdier.

Vordingborg kommune og Styrelsen for patientsikkerhed (embedslægen) vurderer fortsat at vandet kan være sundhedsfarligt.

På den baggrund anbefaler vi fortsat at beboerne på de udpegede adresser i Mern koger vandet eller drikker flaskevand.


Se tidligere udsendt kogevejledning og nedenstående liste over omfattede adresser.


Der er etableret et tappested ved vandværket på Gl. Præstøvej 36B - her kan forbrugerne fremover hente rent vand.

Medbring selv rene flasker/dunke. Tapstedet er blevet godt modtaget af forbrugerne og bliver flittigt brugt.


Vandværket vil løbende holde forbrugerne orienteret på vandværkets hjemmeside.

Der vil fremover kun blive delt infobreve ud, hvis der er væsentlige nyheder.
Der kan forventes nyt i sagen senest fredag d. 26/3-2021.


Kogeanbefaling – Mern vandværk

(disse adresser skal fortsat koge vandet)


Banevej

Blåbærvej

Hestetoften 2, 3 og 5.

Kvædevej
Lilliendalsvej 15, 17, 19, 21 og fra nr. 18, 20, 22, 26A

Skolemarksvej 2

Solbærvej

Søndervej

 Slåenvej
Stadionvej 3, 5, 7, 9 og 4, 6

Ørslevvej fra nr. 260 til nr. 298 og fra nr. 263 til nr. 275.

 

Ophævelse af kogeanbefaling – Mern vandværk

(disse adresser behøver ikke længere koge vandet)

Gl. Engvej 1, 2, 4
Gl. Præstøvej 1, 3A, 3B
Kalvehavevej 7, 101th, 101tv, 10A, 10B, 12, 14, 16, 18 og 3B, 9, 11, 13, 15, 17

Kærmindevej 2, 4A, 4B, 4C, 6 og 1, 3, 5, 7, 111th, 111tv
Skolemarksvej 12, 14, 16, 18, 22 og 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23

Vandtårnsvej 1, 3, 5, 7 og 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
Ørslevvej nr. 277.

 Opdatering 17-03-2021

Mini-nyhedsbrev

 

Vi har nu fået de første svar på vandanalyserne fra 16. marts 2021

Det ser foreløbig godt ud – der kommer flere analysesvar torsdag og fredag.

 

De svar vi har fået nu er coliforme bakterier.

Torsdag og fredag kommer der svar på kimtal (bakteriekim).

Først når vi har dem, kan vi trygt ophæve kogeanbefalingen i samråd med kommune og embedslæge.


Et større nyhedsbrev forventes at kunne udsendes fredag eftermiddag.
Opdatering 12-03-2021


Der er fortsat for høje bakterietal (coliforme bakterier) på en del prøvesteder.


De nyeste prøver giver os dog god grund til optimisme - vandværkets gennemskylninger af ledningsnettet giver nu gode resultater. Vandværket vil derfor fortsætte med gennemskylninger og der tages nye vandprøver på tirsdag d. 16. marts 2021.


Vandkvaliteten i koge-området overholder fortsat ikke miljøstyrelsens grænseværdier. Vordingborg kommune og Styrelsen for patientsikkerhed (embedslægen) vurderer fortsat at vandet kan være sundhedsfarligt.

På den baggrund anbefaler vi fortsat at beboerne på de udpegede adresser i Mern koger vandet eller drikker flaskevand.


Se tidligere udsendt kogevejledning og vandværkets liste over omfattede adresser.


Sidste uge blev der monteret et tappested ved vandværket på Gl. Præstøvej 36B - her kan forbrugerne fremover hente rent vand. Medbring selv rene flasker/dunke. Tapstedet er blevet godt modtaget af forbrugerne og bliver flittigt brugt.


Vandværket vil løbende holde forbrugerne orienteret på vandværkets hjemmeside.

Der vil fremover kun blive delt infobreve ud, hvis der er væsentlige nyheder.


Der kan forventes nyt i sagen senest torsdag d. 18/3-2021.

Med venlig hilsen


Hanne Jørgensen Miljømedarbejder
Opdatering 05-03-2021


Der er fortsat for høje bakterietal (coliforme bakterier) på en del prøvesteder.

Det har i dag desværre været nødvendigt at tilføje 6 adresser på Stadionvej på adresselisten til kogeanbefalingen. Beboerne bliver orienteret direkte.Byg Land og Miljø - Team Vand

Vandværket har ad flere omgange taget en del prøver udenfor koge-området – for at have styr på, hvad der sker i resten af ledningsnettet. Det har desværre resulteret i at vi har fundet en mindre forurening i området omkring Kalvehavevej, Kærmindevej og Gl. Engvej – se opdateret adresseliste, da det kun opfatter bestemte husnumre på disse veje.


Vandkvaliteten i koge-området overholder fortsat ikke miljøstyrelsens grænseværdier. Vandkvaliteten er så dårlig at Vordingborg kommune og Styrelsen for patientsikkerhed (embedslægen) vurderer, at vandet kan være sundhedsfarligt.
På den baggrund anbefaler vi fortsat at beboerne på de udpegede adresser i Mern koger vandet eller drikker flaskevand.

Se tidligere udsendt kogevejledning og vandværkets liste over omfattede adresser.


Onsdag blev der monteret et tappested ved vandværket på Gl. Præstøvej 36B - her kan forbrugerne fremover hente rent vand. Medbring selv rene flasker/dunke.

Vandværket fortsætter den intensive indsats med at skylle ledningerne igennem og der vil blive taget yderligere akkrediterede prøver på onsdag.

Vandværket arbejder på at løse problemet og vil løbende holde forbrugerne orienteret på vandværkets hjemmeside. Der vil fremover kun blive delt infobreve ud hvis der er væsentlige nyheder.


Der kan forventes nyt i sagen senest fredag d. 12/3-2021.

Med venlig hilsen


Hanne Jørgensen Miljømedarbejder

Vordingborg Kommune

Østergårdstræde 1A 4772 Langebæk


Kogeanbefaling – Mern vandværk (på nedenstående adresser)


Banevej

Blåbærvej

Gl. Engvej 1, 2, 4

Gl. Præstøvej 1, 3A, 3B

Hestetoften 2, 3 og 5

Kalvehavevej 7 ,10tv 10,tv, 10A, 10B, 12, 14, 16, 18 og 3B, 9, 11, 13, 15, 17 Kærmindevej 2, 4A, 4B, 4C, 6 og 1, 3, 5, 7, 111th, 111tv

Kvædevej

Lilliendalsvej 15, 17, 19, 21 og fra nr. 18, 20, 22, 26A

Skolemarksvej 2, 12, 14, 16, 18, 22 og 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23

Slåenvej

Solbærvej

Stadionvej 3, 5, 7, 9 og 4, 6
Søndervej
Vandtårnsvej 1, 3, 5, 7 og 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
Ørslevvej fra nr. 260 til nr. 298 og fra nr. 263 til nr. 275 og 277.Opdatering 03-03-2021


Vordingborg Kommune har modtaget analysesvar på vandprøverne fra mandag d. 1/3- 2021 i Mern vandværks forsyningsområde.
Der er fortsat for høje bakterietal (coliforme bakterier) på en del prøvesteder.


Vandværket har ad flere omgange taget en del prøver udenfor koge-området – for at have styr på, hvad der sker i resten af ledningsnettet. Det har nu desværre resulteret i at vi har fundet en mindre forurening i området omkring

Kalvehavevej, Kærmindevej og Gl. Engvej – se opdateret adresseliste,

da det kun opfatter bestemte husnumre på disse veje.


Vandkvaliteten i koge-området overholder fortsat ikke miljøstyrelsens grænseværdier. Vandkvaliteten er så dårlig at Vordingborg kommune og Styrelsen for patientsikkerhed (embedslægen) vurderer, at vandet kan være sundhedsfarligt.
På den baggrund anbefaler vi fortsat at beboerne på de udpegede adresser i Mern koger vandet eller drikker flaskevand.


Se tidligere udsendt kogevejledning og vandværkets liste over omfattede adresser.


Der er nu monteret en ekstra hovedventil ved Søndervej, så vandværket har styr på hvilken vej vandet løber i hele ledningsnettet. Derefter kan der foretages endnu bedre skylning af ledningerne. De kommende dage vil der blive taget analyser med en hurtigmetode – det gør at vi får hurtigere svar på hvordan vandkvaliteten udvikler sig.


I dag onsdag bliver der monteret et tappested ved vandværket på Gl. Præstøvej 36B - her kan forbrugerne fremover hente rent vand. Medbring selv rene flasker/dunke.


Vandværket fortsætter den intensive indsats med at skylle ledningerne igennem og der vil blive taget yderligere akkrediterede prøver på onsdag.

Vandværket arbejder på at løse problemet og vil løbende holde forbrugerne orienteret på vandværkets hjemmeside. Der vil fremover kun blive delt infobreve ud hvis der er væsentlige nyheder.


Der kan forventes nyt i sagen senest fredag d. 12/3-2021.


Med venlig hilsen

Hanne Jørgensen Miljømedarbejder


Kogeanbefaling – Mern vandværk (på nedenstående adresser)

.

Banevej 

Blåbærvej 

Gl. Engvej 1, 2, 4
Gl.Præstøvej 1.3A.3B

 Hestetoften 2, 3 og 5

Kalvehavevej 7, 10Th 10Tv 10A, 10B, 12, 14, 16, 18 og 3B, 9, 11, 13, 15, 17

Kærmindevej 2, 4A, 4B, 4C, 6 og 1, 3, 5, 7, 111th, 111tv

Kvædevej

Lilliendalsvej 15, 17, 19, 21 og fra nr. 18, 20, 22, 26A 

Skolemarksvej 2, 12, 14, 16, 18, 22 og 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23

Slåenvej

Solbærvej

Stadionvej 3, 5, 7, 9 og 4, 6
Søndervej
Vandtårnsvej 1, 3, 5, 7 og 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
Ørslevvej fra nr. 260 til nr. 298 og fra nr. 263 til nr. 275 og 277.


 

.Opdatering 27-02-2021Vordingborg Kommune har modtaget analysesvar på vandprøverne fra torsdag d 25/2-2021 i Mern vandværks forsyningsområde.
Der er nu lavere bakterietal (coliforme bakterier) på de fleste prøvesteder, det viser at alt vandværkets arbejde

med at skylle ledninger giver resultat.


I torsdags blev der skyllet fra flere brandhaner – hvilket gav problemer for vandværkets styresystem. Det har vandværksfolkene nu lært af og de håber at det ikke gentager sig ved de kommende skylninger. At skylle fra brandhaner er dog en meget effektiv måde at skylle på, idet det flytter en masse vand på kort tid.Vandværket fortsætter over weekenden den intensive indsats med at skylle ledningerne igennem og der vil blive taget yderligere prøver på mandag.

Vandkvaliteten i koge-området overholder fortsat ikke miljøstyrelsens grænseværdier. Vandkvaliteten er så dårlig at Vordingborg kommune og


Styrelsen for patientsikkerhed (embedslægen) vurderer, at vandet kan være sundhedsfarligt.
På den baggrund anbefaler vi fortsat at beboerne i den vestlige del af Mern koger vandet eller drikker flaskevand.

Se tidligere udsendt kogevejledning og vandværkets liste over omfattede adresser længere ned på siden


Vandværket arbejder på at løse problemet og vil løbende holde forbrugerne orienteret.Der kan næste gang forventes nyt i sagen onsdag d. 3/3-2021.

Opdatering 23-02-2021

 


På den baggrund anbefaler vi fortsat at beboerne i den vestlige del af Mern koger vandet eller drikker flaskevand.

(se vandværkets liste over omfattede adresser)

Vejledning til kogeanbefaling.Fortsat kogeanbefaling på udvalgte adresseri den vestlige del af Mern


Vordingborg Kommune har modtaget analysesvar på vandprøverne fra mandag i Mern vandværks forsyningsområde. Der er desværre stadig for høje bakterietal i vandet. Vandkvaliteten i koge-området overholder ikke miljøstyrelsens grænseværdier. Vandkvaliteten er så dårlig at Vordingborg kommune og Styrelsen for patientsikkerhed (embedslægen) vurderer, at vandet kan være sundhedsfarligt.


Madlavning

Det forurenede drikkevand kan bruges til kogning af kartofler, spaghetti og lign. idet mikroorganismerne dræbes af kogningen.
Det forurenede drikkevand må ikke anvendes til skylning af salat eller andre rå grøntsager, som skal spises rå. I stedet kan skylningen foretages med kogt vand eller flaskevand.


Personlig hygiejne

Det forurenede vand vil kunne benyttes til bruse- og karbadning. Forurenet drikkevand må ikke bruges til tandbørstning. Kogt vand kan anvendes. Proteser og lign. kan ofte renses ved at blive lagt i kogt vand.


Opvask

Det forurenede drikkevand er ikke egnet til opvask i hånden, medmindre det har været kogt, idet det forurenede vand kan smitte via hænderne eller via genstande (indirekte kontaktsmitte).


Tøjvask

Det forurenede drikkevand kan anvendes til vask og maskinvask.


Rengøring

Det forurenede vand kan bruges med almindeligt rengøringsmiddel til gulvvask og lign.,

men er ikke egnet til rengøring af køkkenborde, - skabe eller lign., medmindre det har været kogt.


Der er målt et forhøjet antal af coliforme bakterier.

Vandværket intensiverer nu indsatsen med at skylle ledningerne igennem. Der vil blive taget yderligere prøver på torsdag.

Vandværket arbejder på at løse problemet og vil holde forbrugerne orienteret

på vandværkets hjemmeside ”www.mern-vandvaerk.dk” og facebooksiden ”Mern By”.
Der kan forventes nyt i sagen lørdag d. 27/2-2021.


 
Opdatering 20-02-2021


Udvidet zone for kogeanbefaling


Mern vandværk har fået taget yderligere ni vandanalyser, hvoraf de seks viste sig at være rene. Der er tre analyser som viser Coliforme bakterier, hvorfor kogeanbefalingen for en sikkerhedsskyld udvides til at omfatte ejendommene på følgende adresser.


Hele Banevej, Søndervej, Slåenvej, Kvædevej, Solbærvej og Blåbærvej. Ørslevvej fra nr. 260 til nr. 298 og fra nr. 263 til nr. 275. Skolemarksvej 2
Lilliendalsvej fra nr. 15 til nr. 21 og fra nr. 18 til nr. 26A

Hestetoften 2, 3 og 5.


Coliforme bakterier – Information fra laboratoriets hjemmeside

Denne gruppe bakterier er som regel ikke sygdomsfremkaldende i sig selv, men trives de samme steder som de sygdomsfremkaldende bakterier og kaldes derfor indikatorbakterier. Påvisning af coliforme bakterier tages som et tegn på forurening, og ved forekomst skal der foretages yderligere undersøgelser.


Der udtages nye vandanalyser mandag den 22. februar 2021.

Der vil blive informeret igen senest onsdag 24. februar 2021.

Vandværket er forsat i gang med at gennemskylle ledningerne i det berørte område.


Opdatering 18-02-2021


Vordingborg Kommune har modtaget en analyserapport om drikkevandets kvalitet i området omkring ældrecenteret Solhøj i Mern.
Vandkvaliteten overholder ikke miljøstyrelsens grænseværdier.
Vandkvaliteten er så dårlig at Vordingborg kommune og Styrelsen for patientsikkerhed (embedslægen) vurderer, at vandet kan være sundhedsfarligt for svagelige borgere.

På den baggrund har vi besluttet at anbefale beboerne på Solhøj at koge vandet eller drikke flaskevandLink til

Kogeanbefaling